Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie uprzejmie informuje, że osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD), Podprogram 2016 proszone są o zgłaszanie się od dnia 09.05.2016 roku do pracowników socjalnych (według rejonizacji) w celu otrzymania skierowania.

Czytaj dalej

INFORMACJA – RODZINA 500+

rodzina500

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje:

wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wydawane i przyjmowane będą od dnia 21 marca 2016 r. w siedzibie Ośrodka przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a; 48-303 Nysa, w pokoju nr 31 (I piętro –sala konferencyjna) w godzinach od 7:00 -16:00.

Informacje nt. świadczenia wychowawczego udzielane są przez pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pokój nr 19 (parter) lub pod nr telefonu 77 447 24 02.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

„OPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Z TERENU GMINY NYSA” EDYCJA II

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie realizuje projekt pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Nysa” Edycja II w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” edycja 2016 r.

W ramach projektu odbyły się min. zajęcia z dramatoterapii mające na celu wspieranie kreatywności uczestników projektu poprzez przygotowanie i zaprezentowanie przedstawienia pt. „Mikołajkowa przemiana” z okazji dnia św. Mikołaja oraz zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Uczestnicy projektu razem z terapeutami opracowali i wykonali scenografię dobrali stroje oraz dokonali podziału ról i doskonalili umiejętności gry aktorskiej z użyciem scenografii i rekwizytów. Zwieńczeniem pracy uczestników i terapeutów było zaprezentowanie przedstawienia dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie w dniu 6 grudnia 2016 roku.

Czytaj dalej

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Informujemy, iż został  ogłoszony przetarg nieograniczony na:
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod nr  359751 – 2016 z dnia 2016-12-06 r.

link do ogłoszenia:

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=835fad7e-aa47-4770-8cd3-8967e00c7536&path=2016\12\20161206\359751_2016.html

Ogłoszenie o zamówieniu  wraz ze SIWZ, zostało zamieszczone na stronie:
http://www.bip.nysa.pl

zakładka : „Gospodarka Majątkiem Gminnym” – „Przetargi” – „Zamówienia publiczne – ogłoszenia o zamówieniach „

lub wejście przez adres: http://www.nysa.pl

zakładka : „Ogłoszenia” – „Przetargi” – „Zamówienia publiczne”

link :
http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=83e8feb3278831a237fe2ff8b2a777d4&ver=1#menuscroll

„Streetworkerzy – w stronę nastolatków”

11

Dnia 26.11.2016 r. na Hali Sportowej AZS przy ul. Głuchołaskiej odbyło się zakończenie projektu „Streetworkerzy – w stronę nastolatków”. Projekt realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie  od maja 2016 r. do listopada 2016 r.,  finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Założeniem projektu „Streetworkerzy – w stronę nastolatków”, była praca profilaktyczno – wychowawcza, mająca na celu dostarczanie młodzieży, alternatywnych form spędzania czasu wolnego, poprzez wykorzystanie typowej dla wieku aktywności, tak aby poprzez bezpośredni i niesformalizowany kontakt z pedagogami ulicy, kształtować inny styl życia niż oferują im ich środowiska. Projekt zakładał także poszerzenie i zbudowanie, w umysłach młodych ludzi, nowych schematów zachowań. Chcieliśmy aby nastolatkowe zajęli się tym,  co lubią robić, co sprawia im przyjemność. Nasze działania nakierowane również były w kierunku  rozbudzania  zainteresowań  i poszerzania obszarów, w których czują się dobrze.

W ramach projektu uczestnicy mieli możliwość udziału w zajęciach z piłki siatkowej oraz zajęciach breakdance. Poza tym cyklicznie odbywały się spotkania z psychologiem, terapeutą ds. uzależnień. Ponadto w ramach projektu organizowane były takie atrakcje jak wyjścia na siłownię, do kina, na pizzę, paintball, do parku linowego oraz wiele innych.

W ramach zakończenia projektu zorganizowany został turniej piłki siatkowej, w którym wzięli udział uczestnicy projektu i podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego w Nysie oraz pokaz tańca, w których udział wzięły następujące grupy taneczne z Nysy: Tanero, Be Yourself, Harmonia w chaosie, grupa dzieci ze świetlicy środowiskowej Sióstr Elżbietanek oraz uczestnicy projektu.

W czasie zakończenia projektu została przeprowadzona zbiórka artykułów szkolnych, na rzecz podopiecznych świetlicy środowiskowej Sióstr Elżbietanek oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego.

Wszystkim gościom dziękujemy za udział w zakończeniu projektu oraz wszystkie przekazane artykuły.

Superbohaterowie ratują „Łowimy Talenty”, czyli o tym, jak Wolontariusze uratowali warsztaty artystyczne

„(…) You should never take more than you give
In the Circle of Life
It’s the wheel of fortune
It’s the leap of faith
It’s the band of hope
Till we find our place
On the path unwinding
In the Circle, the Circle of Life
Some of us fall by the wayside
And some of us soar to the stars (…)”

Elton John “Circle of Life”            

Mówi się, że trudne dobrego początki –  tak też było w przypadku naszych zajęć artystycznych w ramach projektu pn.: „Łowimy Talenty” finansowanego z  Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz rodzin zastępczych spokrewnionych na lata 2015-2017. Na szczęście do akcji wkroczyły utalentowane wychowawczynie ze Świetlicy Środowiskowej – Pani Magdalena Szeliga oraz Pani Barbara Krycia, które z sercem na dłoniach zaspokoiły artystyczny głód uczestników projektu J Nie sposób pominąć faktu, że zarówno Pani Basia, jak i Pani Magda pomogły w realizacji projektu w ramach pracy wolontariackiej, co po wielu godzinach pracy z naszymi uroczymi, ale bardzo absorbującymi wychowankami Świetlicy to nie lada wyczyn J Warto również dodać, że Panie stanęły na wysokości zadania i nie tylko zainteresowały dzieci swoją pracą, lecz także zaangażowały się w dodatkową pracę z pełnią życzliwości, cierpliwości oraz radości, ratując tym samym projektowe warsztaty artystyczne. Bardzo dziękujemy Pani Barbarze Krycia i Pani Magdalenie Szeliga za nieocenioną pomoc, którą doceniamy!

Artystyczne dusze, czyli warsztaty plastyczne z „Łowimy Talenty”

„Ar­tyści nig­dy nie przes­tają być dziećmi (…)”

Maria Kuncewiczowa

               

Jednym z talentów, który szlifujemy w projekcie „Łowimy Talenty” realizowanego w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz rodzin zastępczych spokrewnionych na lata 2015-2017   jest talent artystyczny. Zajęcia tematyczne prowadzi Pani Dorota Fryc, która posiada doświadczenie w prowadzeniu prac artystycznych z dziećmi, co odzwierciedla się w zapale z jakim uczestnicy projektu podchodzą do artystycznych wyzwań, które stawia im Pani Dorota. Spotkania są ciekawym doświadczeniem dla każdego dziecka, zwłaszcza, że Pani Dorota ma głowę pełną pomysłów i niezwykły talent do tworzenia artystycznych cudów, a także, co najważniejsze, potrafi zainteresować uczniów  swoją  pracą. Bardzo dziękujemy Pani Dorocie Fryc za pomoc we współtworzeniu projektu „Łowimy Talenty”.

Umiejętności psychopedagogiczne kluczem do sukcesu w każdej dziedzinie, czyli warsztaty psychologiczno-pedagogiczne z projektem „Łowimy Talenty”

Podobno po świecie krąży plotka, że psycholog i pedagog to osoby, które rozwiązują problemy innych ludzi. Cały pazur plotki polega na tym, że Ci ludzie nie zdają sobie sprawy z  posiadania owych problemów, a co więcej, oni nie rozumieją sposobów ich rozwiązania!

Ktoś kiedyś powiedział, że w takim razie psycholodzy i pedagodzy to po prostu czarodzieje.

Czytaj dalej

Nie tylko talenty w „Łowimy Talenty”… czyli dwa słowa o projektowych zajęciach bibliotecznych

Tegoroczna edycja projektu pn. Łowimy Talenty” realizowanego w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz rodzin zastępczych spokrewnionych na lata 2015-2017 wzbogaciła swój repertuar o zajęcia biblioteczno-czytelnicze dla dzieci i młodzieży, aby w  kształtowaniu poszczególnych talentów nie pominąć tego, co jest najważniejsze, czyli posługiwania się językiem ojczystym, zainteresowania książką, umiejętności publicznego wysławiania się i autoprezentacji oraz współpracy indywidualnej i grupowej.  Zajęcia prowadzone były w ramach  wolontariatu przez Panią Małgorzatę Łomnicką – pracownika Biblioteki Pedagogicznej w Nysie oraz przez Panią Monikę Witt, wykładowcę z Instytutu Neofilologii PWSZ w Nysie. Bogactwo doświadczenia ukazane w warsztatach, ukryte pod postacią tematyki przekazującej najmłodszym największe życiowe wartości zawiera się w ochoczym uczestnictwie dzieci w zajęciach. Bardzo dziękujemy Pani Małgorzacie Łomnickiej i Pani Monice Witt za nieoceniony wkład w realizację projektu.

Czytaj dalej

UCZYMY SIĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Mieliśmy przyjemność pouczyć się podstawowych słówek z języka niemieckiego. Zajęcia prowadziła na świetlicy praktykantka Gloria- studentka germanistyki. Poprzez zabawę, poznaliśmy nazwy kolorów oraz nazwy kwiatów, powiedzieć po niemiecku jak mam na nazwisko i jak mam na imię. Zabawa  bardzo nam się  podobała, słówka pamiętamy i  prosimy o więcej zajęć.

Czytaj dalej

JAPOŃSKI WIECZOREK Z SENIORAMI

Dzięki fundacji „Plan B” w ramach projektu „Świetlica łączy pokolenia”, dzieci ze świetlicy ponownie spotkały  się w sali konferencyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie na wieczorku z Seniorami. Tym razem motywem przewodnim wieczorku była Japonia jej kuchnia, mieszkańcy i  kultura. Wiele ciekawych informacji na temat ludności zamieszkującej Japonię, kulturę oraz kuchnię mogliśmy się dowiedzieć z prezentacji przygotowanej przez Fundację. Całości wieczorku dopełniły stroje japońskie, uszyte przez Seniorów tzw. kimona w które były ubrane dzieci ze Świetlicy oraz Seniorzy, wachlujący się kolorowymi wachlarzami, również zrobionymi przez dzieci ze Świetlicy oraz Seniorów. Na głowach wszyscy mieli japońskie nakrycia głowy. Był poczęstunek składający się z kilki dań, wcześniej ugotowany przez Seniorów przy pomocy dzieci ze Świetlicy. Na koniec wieczorku odbył się pokaz mody, wszyscy uczestnicy przeszli środkiem sali, pokazując swój piękny kolorowy strój.

Czytaj dalej

ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE

Po raz kolejny naszą świetlicę odwiedziła Pani Małgorzata Łomnicką,  pracownik Biblioteki Pedagogicznej. W ramach projektu „Świat realny, nie wirtualny” prowadzone są warsztaty edukacyjne, na których zajęcia na temat przyjaźni i  jej roli w życiu każdego człowieka uświadamiają ważność tematu. Poprzez zabawę dzieci mogły dowiedzieć się, czym jest prawdziwa przyjaźń, jakie znaczenie w ich życiu odgrywa dobry przyjaciel, kogo możemy nazwać prawdziwym przyjacielem oraz czym jest zaufanie oraz wzajemny szacunek. Pięknym podsumowaniem zajęć są słowa Jana Pawła II „Prawdziwym przyjacielem jest ten, dzięki któremu staję się lepszy”.

Czytaj dalej